Schneider Electric Srbija

Mi u kompaniji Schneider verujemo da je pristup energiji i digitalnom svetu osnovno ljudsko pravo. Podstičemo sve da maksimalno iskoriste svoju energiju i resurse, u skladu sa našim sloganom Life Is On svuda, za svakoga, u svakom trenutku.

Obezbeđujemo digitalna rešenja u oblasti energetike i automatizacije u cilju efikasnosti i održivosti. Kombinujemo vodeće svetske tehnologije, automatizaciju u realnom vremenu, softvere i usluge u domenu energetike u integrisanim rešenjima za domaćinstva, zgrade, data centre, infrastrukturu i industriju.

U Srbiji poslujemo kao dva poslovna entiteta.

Schneider Electric Srbija d.o.o. ( sa sedištem u Beogradu) je deo kompanije koji se bavi plasmanom opreme, softvera i rešenja, kao i kompletnom tehničkom podrškom i servisima pomažući svojim korisnicima da upravljaju svojom energijom i procesima na siguran, pouzdan, efikasan i održiv način.

U Srbiji, u Novom Sadu posluje i razvojni centar Schneider Electric DMS NS. Vodeći proizvod razvojnog centra, softver ADMS, predstavlja najnaprednije rešenje na svetu koje omogućava upravljanje sistemima za distribuciju električne energije. Zahvaljujući rešenju ADMS, značajno se redukuju operativni troškovi, dok se istovremeno povećava bezbednost i održivost elektroenergetskih sistema koji ga primenjuju. Koristi se u u preko 80 elektroprivreda širom sveta i oko 170 kontrolnih centara s ukupno 400 miliona električnih potrošača. Razvojni centar ima kancelariju i u Beogradu. Od 2019. godine je deo Schneider Electric kompanije, okuplja preko 1000 stručnjaka iz oblasti energetike i računarstva i ima višegodišnju saradnju sa univerzitetima, elektrodistributivnim kompanijama, proizvođačima električne energije i IT integratorima širom sveta.

  • Home

Kosovska 10, Beograd, Srbija
+381 11 334 8 351
+381 11 334 8 353
office@ccfs.rs
www.ccfs.rs
Chambre de Commerce et d'Industrie France Serbie