OŠ „8. SEPTEMBAR“ – PIROT

Naziv konstrukcije: VIŠENAMENSKA KORNJAČA

Opis i realizacija konstrukcije:
Kutija „Čepom do osmeha“, u holu škole, podstakla je učenike 4. razreda da razviju ideju da od prikupljenih čepova naprave tradicionalnu šaru sa pirotskog ćilima „kornjaču“ koja će imati više namena: hranilica za ptice, podloga za zanimljivu i staru igru sa klikerima, i kao slika urađena tehnikom asamblaža.

Dobrom voljom i angažovanjem učenici su širili znanja o čuvanju narodne tradicije i razvijali svest o očuvanju životne sredine. Potrebu za drugačijom i svakodnevnom igrom ispoljili su osmišljavanjem nove igre „Ubaci kliker“ kao spoj tradicije i modernog.

Materijali koji su korišćeni za izradu konstrukcije:
Plastični čepovi različitih oblika i boja, karton, predivo od iznošenih vunenih čarapa.

Broj učenika koji je učestvovao u izradi konstrukcije:
Sakupljača čepova – 100 učenika, idejna rešenja – 5, izrada skice  - 5, u izradi konstrukcije – 15 učenika.

Ostale fotografije
  • Home

Svetogorska 7L, Beograd, Srbija
+381 11 334 8 351
+381 11 334 8 353
office@ccfs.rs
www.ccfs.rs
Chambre de Commerce et d'Industrie France Serbie