OŠ „IVAN VUŠOVIĆ“ – RAŽANJ

Naziv konstrukcije: Drvo života

Opis i realizacija konstrukcije:
Kao svedoci svakodnevnog zagađenja prirode, odlučeno da se napravi „Drvo života” i time podigne svest o tome koliko je naša okolina zagađena i kakva bi trebalo da bude. Ideja je bila da se po nivoima predstavi zagađenje životne sredine.

Prvi nivo predstavlja najviši stepen zagađenosti – naime, industrijalizacija i nove tehnologije su te koje su doprinele tome da naša okolina, a i mi zajedno sa njom, budemo izloženi velikoj opasnosti. U prvom nivou nema živog sveta jer je sve zagađeno.

Drugi nivo predstavlja, simbolično, gradsku sredinu. Cilj je bio da prikazati kako i na koji način saobraćaj i veliki broj zgrada utiču na samu prirodu i na ljude. U ovom nivou nema zelenih površina, već samo po koje isušeno stablo koje upućuje na to kako je urbanizacija jedan vid uništavanja životne sredine.

Treći nivo, ili međuprostor, predstavlja regeneraciju prirode. U ovom nivou predstavljena je obnova životne sredine. Sam proces obnove nije jednostavan i zahteva više vremena, ali na ovom nivou počinje da se budi svest o očuvanju okoline.

Četvrti nivo predstavlja prirodu onakvu kakva bi trebalo da bude – zelena i sa dosta živog sveta.

Peti nivo predstavlja najviši stepen očuvanja prirode. Središnji deo petog nivoa predstavlja „Drvo života” kao centar sveta i, simbolično, ono bez čega ne možemo – kiseonik. 

Materijali koji su korišćeni za izradu konstrukcije:
Otpadna ambalaža, krep papir, rolne toalet papira, konzerve, limenke, plastične flaše, čaše, slamčice...

Broj učenika koji je učestvovao u izradi konstrukcije: 27 učenika.

Ostale fotografije
  • Home

Svetogorska 7L, Beograd, Srbija
+381 11 334 8 351
+381 11 334 8 353
office@ccfs.rs
www.ccfs.rs
Chambre de Commerce et d'Industrie France Serbie