OŠ „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“ – ĐURĐEVO

Naziv konstrukcije: KUTAK INTERKULTURALNOG DRUŽENJA

Opis konstrukcije i realizacija:
„Jovan Jovanović Zmaj“ Đurđevo je dvojezična škola, nastava se odvija na srpskom jeziku i rusinskom jeziku. Interkulturalnost se stalno neguje te se tako i pojavila ideja da se pomoću čepova napravi srpska nacionalna šara „venac“, koji se koristi najčešće na vezovima, i rusinska nacionalna šara. Ovi radovi će biti većeg formata i biće izloženi u holu škole u kutku koji će biti namenjen za međunacionalno druženje. U tu svrhu će biti izrađeni i tabureti od plastičnih flaša.

Svim ovim aktivnostima prethodi razgovor o značaju reciklaže i očuvanju prirode kao i o značenju i značaju obnovivih izvora, kao i sakupljanje reciklažnog materijala na nivou cele škole.

Materijali koji su korišćeni za izradu konstrukcije:
Nacrt na papiru, čepovi od plastičnih flaša, plastične flaše, karton od većih kutija, lepak (glu gan), široki selotejp, platno od reciklažne odeće.

Broj učenika koji je učestvovao u izradi konstrukcije: 50 učenika.

Ostale fotografije
  • Home

Svetogorska 7L, Beograd, Srbija
+381 11 334 8 351
+381 11 334 8 353
office@ccfs.rs
www.ccfs.rs
Chambre de Commerce et d'Industrie France Serbie