OŠ „MARIJA TRANDAFIL“ – VETERNIK

Naziv konstrukcije: ŠTAND „TRANDAFILOVIĆI“

Opis i realizacija konstrukcije:
Učenici su prikupili veliku količinu materijala za reciklažu i sortirali ga. Bojili su flaše i kartone, lepili sve na kartonske kutije i pravili ukrase od starog papira, limenki i kartona. Zatim je sve sastavljeno u ,,štand'' veličine 2,5 metara dužine i 1,8 metara visine koji je napravljen isključivo od materijala za reciklažu.

Namena konstrukcije:
,,Štand'' ima dvostruku namenu:

1. Služi za izlaganje učeničkih radova i kreacija koje su nastale na časovima Projektne nastave, Likovne kulture i radionica koje se realizuju u školi u okviru vannastavnih aktivnosti (Ekološka, Dramska, Lutkarska, Kreativna, Likovna...)

2. Služi kao pozornica za izvođenje lutkarskih i drugih predstava.

Materijali koji su korišćeni za izradu konstrukcije:
Plastična ambalaža, plastični čepovi, tetrapak ambalaža, limenke, stari papir i karton, kartonske kutije za jaja, kartonski otpad od ubrusa i toalet papira, kartonski otpad od strujnih kablova, stare zavese…

Broj učenika koji je učestvovao u izradi konstrukcije: 95 učenika.

Ostale fotografije
  • Home

Svetogorska 7L, Beograd, Srbija
+381 11 334 8 351
+381 11 334 8 353
office@ccfs.rs
www.ccfs.rs
Chambre de Commerce et d'Industrie France Serbie