OŠ „VUK KARADŽIĆ“ – ŽITKOVAC

Naziv konstrukcije: Matematički model za sabiranje

Opis i realizacija konstrukcije:
Ideja za nastanak konstrukcije potekla je iz želje da se najmlađim učenicima učini sabiranje do 20 zanimljivijim.
Model je napravljen posebno za decu iz depriviranih sredina sa kojima radi pedagoški asistent škole na časovima dopunske nastave.
Model sadrži 10 pregrada u kojima se nalazi odgovarajući broj kuglica (od 1 do 10). Svaka pregrada povezana je ručicom koja je numerisana i čijim povlačenjem odgovarajući broj kuglica pada u zbirnu fioku. Učenici vrše sabiranje dva broja povlačenjem dveju odgovarajućih ručica, a zatim prebrojavaju kuglice iz zbirne fioke.

Materijali koji su korišćeni za izradu konstrukcije:
Karton, štapići od sladoleda, kuglice napravljene od kartona i folije

Broj učenika koji je učestvovao u izradi konstrukcije: 5 učenika.

Ostale fotografije
  • Home

Svetogorska 7L, Beograd, Srbija
+381 11 334 8 351
+381 11 334 8 353
office@ccfs.rs
www.ccfs.rs
Chambre de Commerce et d'Industrie France Serbie