OŠ „ĐORĐE KRSTIĆ“ – BEOGRADPariz te zove u pobede nove!

Opis konstrukcije i realizacija:
Učenici su želeli da konstrukcija bude neki od prepoznatljivih simbola Francuske. Dvoumili su se između Ajfelovog tornja i pevca i opredelili smo se za pevca jer su želeli da konstrukcija bude jednostavna i napravljena od više različitih materijala koji su im na raspolaganju i sa kojima imaju iskustva.
Učenici su učestvovali u svim fazama izrade konstrukcije:
- Oblikovanju osnove. (Glava i trup pevca čine osnovu.)
- Bojenju delova konstrukcije. (Osnova konstrukcije je bela, a krila i rep su u bojama francuske zastave.)
- Izradi zastavica i olimpijskih krugova. (Napravljene su dve zastavice između kojih su postavljeni olimpijski krugovi. Oni stoje na leđima pevca.)
- Kreiranju QR kodova i olimpijskih krugova. (Kreirano je pet QR kodova. Četiri se nalaze na zastavicama, na svakoj strani zastavice po jedan.
Teme ovih QR kodova su:
1. Geografski položaj, kultura i istorijski razvoj Francuske.
2. Pariz, upoznavanje sa glavnim gradom Francuske.
3. Trideset zanimljivosti o Francuskoj.
4. Istoriski razvoj Olimpijskih igara. Ispod olimpijskih krugova je postavljen QR kod sa simbolikom i značenjem svakog od krugova.)
- Spajanju elemenata konstrukcije. (Petao sa zastavicama i olimpijskim krugovima stoji na postolju.) Konstrukcija je napravljena u školi. Učenici su svakoga dana ostajali u učionici posle časova. Uloga mentora je bila da:
- Podržava učenike,
- Pomaže im u pronalaženju rešenja problema u radu,
- Motiviše ih onda kada naiđu na prepreke u radu (Učenici su imali problema da nađu rešenje kako da naprave noge pevca koje mogu da izdrže teret tela. Imali su četiri različita rešenja i uspeli su da naprave stabilne noge tek sa petim rešenjem.

Materijali koji su koriščeni:
Baloni, plastična saksija, novine, glatki i rebrasti karton, čelična žica, providna plastika, papir, lepak za dekupaž, akrilne boje.

Broj učenika koji je učestvovao u izradi konstrukcije:
13 učenika

Ostale fotografije
  • Home

Svetogorska 7L, Beograd, Srbija
+381 11 334 8 351
+381 11 334 8 353
office@ccfs.rs
www.ccfs.rs
Chambre de Commerce et d'Industrie France Serbie