OŠ „MIROSLAV ANTIĆ“ – BEOGRADReciklIGRE širom otvorene

Opis i realizacija konstrukcije:
Učenici su povezali boje kanti za reciklažu sa bojama olimpijskih krugova i došli na ideju da svaki olimpijski krug naprave od materijala koji se odlaže u odgovarajuću boju kante. Počelo se sa prikupljanjem otpada od plavog papira, žute plastike, crvenog metala, zelenog stakla i crnog elektronskog otpada. U tome su učestvovali svi četvrtaci naše škole. Konačnu konstrukciju izradili su članovi likovne sekcije koji su napravili kante (u odgovarajućoj boji) za odlaganje otpada, a potom uz asistenciju i nadzor učiteljica oblagali krugove prikupljenim materijalom. Naziv instalacije su povezali sa motom predstojećih olimpijskih igara. Konstrukcija je postavljena na vidno mesto u školi i imaće i praktičnu namenu.

Materijali koji su korišćeni za izradu konstrukcije:
Plastika, metal, staklo, papir, elektronski otpad

Broj učenika koji je učestvovao u izradi konstrukcije: 24 učenika.

Ostale fotografije
  • Home

Svetogorska 7L, Beograd, Srbija
+381 11 334 8 351
+381 11 334 8 353
office@ccfs.rs
www.ccfs.rs
Chambre de Commerce et d'Industrie France Serbie