OŠ „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ”- MALČARecikliraj i uživaj

Opis i realizacija konstrukcije:
Inspirisani temom o reciklaži , sa podtemom “Olimpijada 2024.” , odlučili smo se da u maketi predstavimo sve materijale koji se recikliraju , i na taj način pokažemo učenicima naše škole, i ostaloj deci širom naše zemlje , na značaj u očuvanju životne sedine i kako se možemo igrati recikliranim materijalom, pri čemu kao produkte dobijamo lepe i funkcionalne predmete. Uz lak dogovor i jasnu percepciju, uz puno ljubavi i truda predstavili smo Olimpijske igre u najsvetlijem gradu Francuske. Svi korišćeni materijali u izradi makete , su ručno oblikovani i lepljeni.

Materijali koji su korišćeni za izradu konstrukcije:
papir, kesa, žica, karton, plastika , boja za staklo, tempera boja aluminijumska folija.

Broj učenika koji je učestvovao u izradi konstrukcije: 1 učenik.

Ostale fotografije
  • Home

Svetogorska 7L, Beograd, Srbija
+381 11 334 8 351
+381 11 334 8 353
office@ccfs.rs
www.ccfs.rs
Chambre de Commerce et d'Industrie France Serbie