OŠ „FILIP VIŠNjIĆ”- MOROVIĆSaksije i vaze na olimpijskim igrama

Opis i realizacija konstrukcije:
Odbačenu ambalažu sredstava za higijenu, kozmetiku i prehranu preoblikovati u saksije i vaze za cveće koje će na ovaj način ponovo dobiti upotrebnu vrednost a istovremeno bi se smanjla količina otpada. Po obaveštelju o konkursu Uradi nešto drastično da smeće postane fantastično, odlučili smo da naš rad stopimo u jednu celinu/ konstrukciju sa temom Konkursa- Olimpijske igre.

Materijali koji su korišćeni za izradu konstrukcije:
plastična ambalaža, plastični čepovi, neupotrebljiv lični nakit, najlon kese, stari CD-ovi, novinski papir,karton, medicinske maske, upotrebljene slamčice

Broj učenika koji je učestvovao u izradi konstrukcije: 11 učenika.

Ostale fotografije
  • Home

Svetogorska 7L, Beograd, Srbija
+381 11 334 8 351
+381 11 334 8 353
office@ccfs.rs
www.ccfs.rs
Chambre de Commerce et d'Industrie France Serbie