OŠ „PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ“ – VRBASFantastični, plastični čep za pobednički svet

Opis i realizacija konstrukcije:
Učenici nižih razreda naše škole najpre su učestvovali u akciji prikupljanja plastičnih čepova. Članovi tima obogaćenog jednosmenskog rada u kojem su uključeni učenici viših razreda u aktivnosti ,,Modelarstvo,, pomogli su u osmišljavanju šeme za izradu konstrukcije. Cilj nam je bio da pored učenika 4. razreda koji su nosioci ove aktivnosti da uključimo što veći broj učenika sa željom da budu edukovani i steknu pozitivne navike recikliranja i upravljanje otpadom. Predstavnici Javno Komunalnog preduzeća,, Komunalac,, iz Vrbasa održali su dva predavanja o reciklaži otpada u nižim i višim razredima. Sve ove aktivnosti predstavljale su uvod za realizaciju konstrukcije od opada. Učenici 4.razreda podeljeni su u tri grupe sa zadacima izrade :
1. grupa : Ajfelova kula kao simbola Pariza – Francuske
2. Grupa: Izrada Olimpijskih krugova
3. Grupa : Modeli sportova predstavljeni na Olimpijskim igrama
Kada sve grupe završe zadatke pravi se kompozicija na postolju koja će predstavljati naš rad .
Svi elementi konstrukcije biće napravljeni u 3D obliku
Rad učenika je pod nadzorom, uputstvom i pomaganjem dve učiteljice 4. razreda.

Materijali koji su korišćeni za izradu konstrukcije:
Plastični čepovi, lepak, silikon, postolje

Broj učenika koji je učestvovao u izradi konstrukcije: 41 učenik

Ostale fotografije
  • Home

Svetogorska 7L, Beograd, Srbija
+381 11 334 8 351
+381 11 334 8 353
office@ccfs.rs
www.ccfs.rs
Chambre de Commerce et d'Industrie France Serbie