Comel Transformatori

Kompanija Comel Transformatori, kao deo Comel Grupe, od 2015. godine nastavlja dugogodišnju tradiciju proizvodnje i remonta energetskih transformatora, poznatih pod brendom Minel Transformatori.

Naša kompanija trenutno broji 150 zaposlenih sa potrebnim stručnim znanjem u oblasti projektovanja i proizvodnje novih transformatora kao i remonta transformatora koji su u upotrebi.

Sve tansformatore projektujemo i proizvodimo prema zahtevima kupaca i međunarodnim i nacionalnim standardima. U našoj visokonaponskoj laboratoriji možemo izvršiti sve rutinske, tipske i specijalne  testove. Prema potrebama kupca, organizujemo odgovarajući transport, montažu, ispitivanje i puštanje u rad transformatora na mestu ugradnje.

Glavni proizvodni program su uljni energetski transformatori za distributivne i prenosne mreže nominalnih napona od 6 do 220kV i nominalnih snaga od 2,5MVA do 250MVA.

U našoj fabrici možemo izvršiti remonte i popravke energetskih transformatora svih svetskih proizvođača, nominalnih napona od 6 do 410 kV i nominalnih snaga od 6 do 725 MVA.

Reviziju i sve vrste servisa energetskih transformatora možemo obaviti na terenu - na mestu ugradnje.

U proteklih 60 godina rada, fabrika je proizvela i isporučila više od 2.000 novih energetskih transformatora različitih naponskih nivoa i nominalnih snaga širom sveta.

Visok kvalitet svih komponenti i posvećenost zaposlenih garantuju pouzdan i dugotrajan rad naših transformatora.

  • Home

Svetogorska 7L, Beograd, Srbija
+381 11 334 8 351
+381 11 334 8 353
office@ccfs.rs
www.ccfs.rs
Chambre de Commerce et d'Industrie France Serbie