Iskustva zaposlenih

„Inženjer kvaliteta je bila moja početna pozicija na kojoj sam zakoračio u nove izazove bez prethodnog radnog iskustva u automobilskoj industriji. Posao u sektoru kvaliteta je vrlo dinamičan i zahtevan, mada isto tako omogućava stalno usavršavanje, razvijanje metodologije rešavanja problema i mogućnost predlaganja novih idejnih rešenja. Prisustvovao sam prvim koracima u otvaranju Mašinskog pogona i tada prelazim na istu poziciju u novom radnom okruženju. Ovaj iskorak mi je omogućio da sagledam svoj posao u širem kontekstu, budem prilagodljiv na promene i odgovaram na potpuno nove zahteve. Nakon uspešne godine, preuzimam ulogu Odgovornog lica za kvalitet na mašinskoj obradi, na kojoj sami danas. Naravno, za ovu promenu moram da zahvalim mentorima i svom timu koji su doprineli da usavršim veštine potrebne za ovu poziciju. Benefiti koje kompanija pruža zaposlenma su širokog spektra ali bih istakao one koje su ostavili traga u mojoj karijeri, mogućnost napredovanja, mnoštvo stručnih obuka i prilika za saradnju sa svetskim automobilskim gigantima. Budite i vi deo budućnosti kompanije i omogućite da uz pomoć vašeg znanja i iskustva nastavimo zajedno da rastemo.”

- Milivoj Tomić, Odgovorno lice za kvalitet na mašinskoj obradi

,,Svoje poslovno iskustvo sam započela kroz stručnu praksu u odeljenju ljudskih resursa u jednoj od multinacionalnih kompanija. Izuzev stručnog obrazovanja, praktično iskustvo je bilo nešto sasvim novo za mene, ali sam zahvalna što sam imala tim koji mi je pružio podršku u integraciji i treningu i time omogućio da prvo zaposlenje prođem u najboljem mogućem svetlu. Nakon završetka stručne prakse odlučili smo zajedničkim snagama da ostanem na poziciji Specijaliste za selekciju i trening zaposlnih, gde je jedan od zadataka praćenje osposobljavanja novozaposlenih, organizovanje internih i eksternih treninga za usavršavanje naših radnika i evaluacije u skladu sa zahtevima kupaca. Pored profesionalne selekcije kandidata, aspekt posla koji volim je doček novih kadrova, podrška u njihovoj adaptaciji, obezbeđenje svih potrebnih informacija kroz definisan plan integracije i upoznavanje sa članovima grupe. Svako novo zaposlenje nam donosi značajna iskustva, nove ideje i kreativne vizije koje omogućavaju međusobni rast i napredovanje. Posao u kompaniji mi pruža zadovoljstvo u radu sa ljudima i timom koji se trudi da na najbolji mogući način prenese svoje dugogodišnje iskustvo i znanje na mlade ljude i usmere ih ka uspehu i ostvarenju punog potencijala.''

- Marija Vujović, Specijalista za selekciju i trening zaposlenih

,,Osnovni cilj koji pokušavamo svakodnevno da ispunimo kao podrška proizvodnoj jedinici je da omogućimo kontinuitet proizvodnje obezbeđujući odgovarajuća sredsta u pravo vreme i pod najboljim komercijalnim uslovima, iz tog razloga rad u sektoru nabavke je dosta izazovan. Moj početak u kompaniji u oktobru 2015. bio je na poziciji Referenta nabavke za repro materijal. Bilo je to potpuno novo iskustvo za mene i prilika da proširim svoja znanja o procesu nabavke koje sam stekao formalnim obrazovanjem i razvijam veštine neophodne za obavljanje posla. Kako je kompanija prepoznala moje interesovanje, potencijal i spremnost za sledeći korak u razvoju karijere, preuzeo sam funkciju Rukovodioca službe nabavke. Rad u multidisciplinarnim timovima, saradnja sa ljudima po vertikali i horizontali, interno i eksterno, deo je posla koji čini svakodnevicu službe nabavke. Kompanija nudi mogućnosti rasta i razvoja svojih zaposlenih, usavršavanje stečenih veština, mnoštvo novih kontakata, čak i mogućnosti službenih putovanja koja doprinose sticanju iskustva. Spreman sam da dam svoj doprinos u razvoju kompanije na putu strateških promena koje će se desiti u bliskoj budućnosti i pružim podršku u realizaciji novih projekata koji nas očekuju.''

- Marko Jovetić, Rukovodilac službe nabavke

Marija Vujović

Specijalista za selekciju i trening zaposlenih

Onlajn čet dostupan

Četujte sa HR predstavnikom

Započni čet
  • Home

Svetogorska 7L, Beograd, Srbija
+381 11 334 8 351
+381 11 334 8 353
office@ccfs.rs
www.ccfs.rs
Chambre de Commerce et d'Industrie France Serbie