Nevena Banović

Referent za selekciju i regrutaciju zaposlenih

nevena.banovic(at)milsped.com 

Satnica:

četvrtak, 17. novembar od 14.00 do 16.00 časova
petak, 18. novembar od 14.00 do 16.00 časova
ponedeljak, 21. novembar od 14.00 do 16.00 časova
utorak, 22. novembar od 14.00 do 16.00 časova
sreda, 23. novembar od 14.00 do 16.00 časova
  • Home

Svetogorska 7L, Beograd, Srbija
+381 11 334 8 351
+381 11 334 8 353
office@ccfs.rs
www.ccfs.rs
Chambre de Commerce et d'Industrie France Serbie