Nacionalna služba za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) je moderan javni servis koji pruža podršku nezaposlenim licima u procesu aktivnog traženja posla, a poslodavcima omogućava da uspešno kreiraju kadrovsku politiku svog preduzeća.

Pored direktnog povezivanja poslodavaca i nezaposlenih, NSZ sprovodi niz mera i programa namenjenih podsticanju zapošljavanja, kao što su: sajmovi zapošljavanja, obuke za aktivno traženje posla i obuke za tržište rada, programi obuka i stručnog osposobljavanja, programi stručne prakse i javnih radova, a pruža i finansijsku podršku za pokretanje sopstvenog posla i otvaranje novih radnih mesta. U skladu sa Akcionim  planom za period od 2021. do 2023. godine, naročita pažnja se posvećuje teže zapošljivim kategorijama, među kojima su: lica bez osnovnog obrazovanja; lica bez završene srednje škole; lica starosti 50 i više godina; dugoročno nezaposlena lica koja traže posao duže od 12 meseci, a posebno nezaposlena lica koja traže posao duže od 18 meseci; žene, posebno dugoročno nezaposlene žene; mladi do 30 godina starosti, a posebno mlade žene, mladi bez završene srednje škole, kao i mladi bez radnog iskustva; osobe sa invaliditetom; Romi; korisnici novčane socijalne pomoći; lica u statusu Viška zaposlenih; mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim i starateljskim porodicama; žrtve porodičnog nasilja; žrtve trgovine ljudima; izbegla i raseljena lica, povratnici prema Sporazumu o readmisiji; samohrani roditelji; supružnici iz porodice u kojoj su oba supružnika nezaposlena; roditelji dece sa smetnjama u razvoju; bivši izvršioci krivičnih dela.

NSZ pruža podršku u izboru škole i zanimanja, kroz informisanje i savetovanje o mogućnostima za razvoj karijere, kao i psihološku podršku kroz razvoj veština i strategija za traženje posla.

Takođe, pod uslovima i na način propisan Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, u Nacionalnoj službi za zapošljavanje možete ostvariti pravo na novčanu naknadu u slučaju nezaposlenosti.

Usluge NSZ su besplatne i jednako dostupne širom Srbije, zahvaljujući mreži od 34 filijale, 21 službe i više od 120 ispostava.

Detaljnije informacije možete dobiti na internet stranici www.nsz.gov.rs ili putem besplatne linije 0800/300-301 – Pozivni centar NSZ.

Podrška u aktivnom traženju posla i povećanje mogućnosti za zapošljavanje tražioca zaposlenja:

 • Savetovanje u procesu traženja posla
 • Informisanje o slobodnim radnim mestima
 • Centar za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS)
 • Migracioni servisni centar (MSC)
 • Sajmovi zapošljavanja
 • Obuke za aktivno traženje posla
 • Klub za traženje posla 
 • Trening samoefikasnosti
 • Radionica za prevladavanje stresa usled gubitka posla
 • Programi obuka i stručnog osposobljavanja
 • Javni radovi
 • Obuke za pokretanje sopstvenog biznisa
 • Subvencija za samozapošljavanje
 • Subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorija teže zapošljivih
 • Podsticaji za zapošljavanje korisnika novčane naknade
 • Podsticaji za zapošljavanje korisnika novčane socijalne pomoći
 • Isplata novčane naknade u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja
 • Profesionalna rehabilitacija i programi zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Usluge i programi Nacionalne službe dostupni poslodavcima:

Nacionalna služba garantuje visok standard usluga i obavezuje se da će na vaše kadrovske potrebe odgovoriti u najkraćem roku.

 • Besplatno oglašavanje slobodnih radnih mesta
 • Internet posredovanje
 • Selekcija kadrova
 • Međuregionalno posredovanje
 • Sajmovi zapošljavanja
 • Programi osposobljavanja za samostalan rad
 • Program sticanja praktičnih znanja
 • Obuke
 • Javni radovi
 • Mentoring program i specijalističke obuke
 • Subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih
 • Podsticaji za zapošljavanje korisnika novčane socijalne pomoći
 • Pomoć u postupku rešavanja viška zaposlenih
 • Oslobađanje od plaćanja doprinosa po članu 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Podrška pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom
 • Home

Svetogorska 7L, Beograd, Srbija
+381 11 334 8 351
+381 11 334 8 353
office@ccfs.rs
www.ccfs.rs
Chambre de Commerce et d'Industrie France Serbie